Cynyddu maint testun

Golwg360

CelfyddydauCerdd dant: ‘Cantorion ail iaith yn mwrdro’r grefft’

Tachwedd 27, 2012 16:13


Mae un o ffigurau mwyaf adnabyddus y byd cerdd dant wedi dweud fod cantorion sydd â’r Gymraeg yn ail iaith iddyn nhw yn “mwrdro’r grefft.”

Y gantores a’r hyfforddwraig canu Leah Owen oedd gwestai Beti George ar raglen BBC Cymru Beti a’i Phobol a dywedodd y byddai’n well ganddi “wneud i ffwrdd” gyda chystadlaethau cerdd dant i ddysgwyr.

“Gyda cherdd dant mae’n rhaid ichi gael y syniad ma o’r pwysleisiadau, ynganu cywir, ond mae wedi mynd yn fwy o ryw gân actol gan blant ail iaith, sy’n ddealladwy, ond sa’n well gen i roi cân iddyn nhw allan o sioe gerdd neu rywbeth felly iddyn nhw gael ei dysgu a’i bloeddio, achos tydy eu lleisiau nhw ddim ‘run fath,” meddai Leah Owen, sydd wedi derbyn Medal Syr T H Parry Williams gan yr Eisteddfod Genedlaethol am ei chyfraniad i fywyd diwylliannol ei hardal yn Ninbych.

Ar Twitter cafodd ei  sylwadau eu beirniadu gan y sylwebydd Cris Dafis: “Am ryw reswm mae hyn wedi fy siglo mwy nag unrhyw un o’r llu o ddigwyddiadau anffodus sy wedi fy shiglo’n ddiweddar,” meddai.

Mae aelod o grŵp jazz Burum, Tomos Williams, wedi trydar fod cerdd dant yn “neud jobyn da iawn o mwrdro ei hunan. Dylid cadw dysgwyr mas ohoni.”

‘Cydymdeimlad’

Mae’r canwr cerdd dant Arfon Gwilym wedi dweud wrth Golwg360 fod ganddo gydymdeimlad gyda safbwynt Leah Owen.

“Holl bwrpas cerdd dant ydy cyflwyno geiriau, ac o brofiad mae’n fwy o broblem cyflwyno cerdd dant i ddysgwyr,” meddai’r canwr.

“Ond baswn i ddim ar unrhyw gyfrif yn mynd mor bell â pheidio â gadael i ddysgwyr ganu cerdd dant.

“Mae dysgwyr yn sicr yn mwynhau cerdd dant, er bod hynny’n merwino clust rhai ohonom ni,” meddai.

Dywedodd ei fod wedi cyflwyno cerdd dant i gynulleidfa o gefndiroedd gwahanol ym mhenwythnos gwerinol Arbrawf Mawr yn Sir Benfro ddechrau’r mis, ac wedi canu cerdd dant yn Saesneg yno er mwyn arddangos y grefft.

“Mae rhyw fystique am gerdd dant weithie, a’r argraff ei fod yn fyd bach, caeedig, ac mae angen dod dros hynna,” meddai.

Dywedodd Arfon Gwilym mai ei unig ofid am ddyfodol cerdd dant yw ei bod hi wedi colli ei gwreiddiau gwerinol.

“Dwi’n gweld arddull y canu ‘di mynd yn ffug ac yn rhodresgar, a dwi’n hiraethu am yr hen arddull – y naturioldeb a blas y pridd.

“Gor-ymdrech ydy o, gormod o sglein.”

Sylwadau

Nid yw Golwg360 yn gyfrifol am y sylwadau isod nac o angenrheidrwydd yn cytuno â nhw.


Gofynnwn yn garedig i ddarllenwyr wneud defnydd doeth o’r gwasanaeth sylwadau – ni ddylid ymosod ar unigolion na chynnwys unrhyw sylwadau a all fod yn enllibus. Meddyliwch cyn teipio os gwelwch yn dda.


Er mwyn cael trafodaeth dda, gofynnwn i chi ddefnyddio eich enw go iawn a pheidio â chuddio y tu ôl i ffugenwau.


Gofynwn yn garedig i bawb ddarllen canllawiau ‘Cyfrannu i elfennau rhyngweithiol Golwg360’ yn ofalus cyn gadael sylwadau ar y gwasanaeth.


Nodi Camddefnydd
Os ydych chi’n credu bod y neges yma’n torri rheolau’r wefan, cliciwch ar y ddolen ’Nodi camddefnydd’ sy’n ymddangos wrth ymyl pob sylwad. Os bydd dau berson yn anhapus, bydd y neges yn dod yn ôl at Golwg360 i’w ddilysu.


Guto , Tachwedd 27, 2012 4:51 pm

Cytuno’n llwyr ag Arfon Gwilym a Tomos Williams. Mae Leah Owen i weld yn awgrymu y dylem aberthu dyfodol yr iaith er lles cerdd dant.

Mae’n rhaid i ni roi mwy o groeso i ddysgwyr, ac nid eu gadael ar drugaredd rhyw elît ffroenuchel.

§| Nodi camddefnydd

DC , Tachwedd 27, 2012 5:16 pm

Cris Dafis yn cwyno eto?! Na, nefar!

Cytuno gydag Arfon Gwilym.

§

a.non , Tachwedd 27, 2012 5:32 pm

Mae chyfraniad Leah Owen i’r diwylliant yn orwych. Ond dweud hi rhywbeth a daeth drosodd yn snobyddlyd tu hwnt.

§| Nodi camddefnydd

Elin , Tachwedd 27, 2012 5:42 pm

Anhygoel. Dyma syniad; beth am gynnig gwersi neu drefnu gweithdy neu gyhoeddi canllanwiau ar gyfer dysgwyr yn hytrach na’u sarhau gyda sylwadau mor snobyddlyd?

Safbwyntiau o’r fath am yr iaith yn gyffredinnol sy’n rhannol gyfrifol am ei thranc. Cyfrifoldeb y Cymry a neb arall ydi cadw’r iaith yn fyw. Gwae ni os ataliwn unrhyw un rhag dangos parch tuag ati drwy ei dysgu a’i defnyddio bebynnag fo’r cyfrwng.

Mae elfen anghynnes iawn yn perthyn i’r byd cerdd dant, yn enwedig ei ragoriaeth hunan-apwyntiedig dros unrhyw fath o gerddoriaeth Gymreig arall. Gofynnwch i unrhyw gerddor gwerin. Mae Arfon Gwilym yn taro’r hoelen – llai o’r lol mursennaidd a mwy o falchder yng ngwreiddiau’r arddull.

§

Lavinia , Tachwedd 27, 2012 6:02 pm

Mae cerdd dant a llefaru a’r Eisteddfod yn ofnadwy yn gyffredinol ac yn un o’r rhesymau pam dwi weithiau’n teimlo bod y Gymraeg yn haeddu marw.

Mae’n rhaid sylweddoli bod diwylliant yn rhywbeth lluosog.

§

Dafydd , Tachwedd 27, 2012 6:07 pm

“….Cris Dafis: “Am ryw reswm mae hyn wedi fy siglo mwy nag unrhyw un o’r llu o ddigwyddiadau anffodus sy wedi fy shiglo’n ddiweddar,” meddai.”

Se well gyda fi se Cris Dafis yn gadael ysgrifennu erthyglau a mynd yn gomediwr. Mae’n mynd mwy doniol bob tro mae’n agor ei geg. Wedi ei siglo? Ardderchog!

§| Nodi camddefnydd

A.non , Tachwedd 27, 2012 6:21 pm

Lavinia – tyfa lan.
Dafydd – cytuno…llifogydd, tlodi, diwethdra enbyd, cynhesu byd eang, ayb ond na, does dim yn “siglo” Cris Dafis yn fwy na dadlau am Cerdd Dant, ha.

§| Nodi camddefnydd

Lavinia , Tachwedd 27, 2012 6:24 pm

A.non – tyfa lan.
Golwg360 – Tyfwch lan a stopiwch gynnwys straeon cachu fel hyn i gorddu y dyrnaid o genedlaetholwyr twp sy’n meddwl bod cerdd dant yn rhywbeth gwerth chweil.

§| Nodi camddefnydd

Dafydd , Tachwedd 27, 2012 6:31 pm

Lavinia,
Cenedlaetholwr Prydeinig fel tithe sy’n casau pethau traddodiadol Gymreig a rhoi cyfle i ti arddangos dy atgasedd?

§| Nodi camddefnydd

Peter , Tachwedd 27, 2012 6:36 pm

Fu farw crefft erioed o ganlyniad i syrffed o dysgwyr brwdfrydig… ond amharwyd sawl un gan agweddau elitaidd eu harbenigwyr tuag atyn nhw.

Ond efallai fel dysgwr ddylwn i ddim mentro sgwennu yn Gymraeg chwaith hyd nes i mi gipio gwobr ym mhrif gystadlaethau’r Eisteddfod? :-/

§| Nodi camddefnydd

a.non , Tachwedd 27, 2012 6:56 pm

Hon yw’r rhun Lavinia a wnaeth datgan fydd hi byth yn defnyddio’r wefan hon eto ar ol pwydu pan gwnaeth cyfranwyr beirniadu hi/fo am ymosod ar Adam Jones yn bersonol y llynedd? Felly mae Lav yn ol yn diflasu pawb efo’i rhagfarnau am Cymry Cymraeg a gwladgarwyr, o hw-blydi-re….

§| Nodi camddefnydd

a.non , Tachwedd 27, 2012 6:59 pm

Dafydd – trol ydi Lav, wrth ei bodd a sylw, paid bwydo’r trol.

§| Nodi camddefnydd

Rhys Gethin , Tachwedd 27, 2012 7:05 pm

Dywed, cris, ydi hi’n oer ar y tir uchel ‘na?

§| Nodi camddefnydd

Gŵr ecsam , Tachwedd 27, 2012 7:10 pm

Fel un sydd wedi dysgu’r Gymraeg yn ail iaith, gobeithiaf ni ddarllena dysgwyr y darn o sbwriel yma. Mae yna llawer iawn o frodorion y wlad hon ni chafodd yr iaith yn rhodd iddynt, ond pellach maent yn ymdrechu i’w hennill yn ôl. Os yw’r iaith i barhau a chynyddu, bydd rhaid i bobl fel hon gadw ei meddyliau ffiaidd i’w hun.

§

geraint jones , Tachwedd 27, 2012 7:23 pm

Bois bach mae angen i bobl ddysgu darllen beth mae pobl eraill yn ei ddweud – mae’r hyn mae Leah Owen yn ei ddweud yn gwbl wir – fedrwch chi ddim canu cerdd dant os nad ydy’r glust gyda chi – synnwyr cyffredin yw hynna. Mae’n dweud bod hi’n anheg i ofyn i ddysgwyr gael eu gorfodi fel petai i ganu cerdd dant – ac wrth gwrs mae’n berffaith iawn. Dwy hi ddim yn dweud dim yn erbyn dysgwyr – andros Dafydd mae’n bryd i ddarllenwyr Golwg360 dyfu lan!

§| Nodi camddefnydd

Dafydd , Tachwedd 27, 2012 7:31 pm

Geraint bach,

Dwi’n cytuno.

Lavinia,

<3 xx

§| Nodi camddefnydd

A.non , Tachwedd 27, 2012 9:35 pm

Agwedd fel Leah Owen yn fwy o fygwth i’r iaith na idiots fel Roger Lewis a’i griw mae gen i ofn dweud. Os yw dysgwyr ail-iaith eisiau cymryd rhan yn yr wyl gerdd dant mae angen canmol hynny i’r cymylau, nid mynd ymlaen am y “grefft” – mae hi wedi colli cysylltiad a’r byd go iawn.

§| Nodi camddefnydd

geraint jones , Tachwedd 27, 2012 10:00 pm

Nac ydy wir – mae yna grefft i ganu cerdd dant yn union fel mae yna grefft i chwarae rygbi. Does dim pwynt rhoi rhywun sy’n ei chael hi’n anodd i gicio ar gae rygbi fwy na sydd i rywun sydd ddim yn gyfarwydd a phwysleisiau’r gerdd! Synnwyr cyffredin. Diffyg ymhyfrydu menw crefft dim yw ein gwnedid amwr ni fel cymry – rydym yn agosau i fod yn genedl o “anything goes” .

§| Nodi camddefnydd

Llinos , Tachwedd 27, 2012 10:01 pm

Mae cerdd dant yn ddiflas a henffasiwn pwy bynnag sy’n ei ganu!

§| Nodi camddefnydd

Guto , Tachwedd 27, 2012 10:36 pm

Geraint,

Pwyntiau teg fel arfer, heblaw am y gymhariaeth â rygbi – onid gêm i rai sy’n methu â chicio pêl ydi hon?

Ond os ydi cerdd dant yn grefft, pam ddim gwahodd eraill i’w dysgu? Siawns na fedr pobl o dramor ddysgu canu mewn ffordd fecanyddol a phruddglwyfus i gyfeiliant cerddoriaeth ddi-fflach sy’n barodi gwan o gerdd dant go iawn?

§| Nodi camddefnydd

a.non , Tachwedd 27, 2012 10:41 pm

Pwyntiau teg Geraint, wrth gwrsi mae cerdd dant yn grefft arbenigol, ond dal i feddwl dylse Leah wedi meddwl bach yn fwy cyn siarad.

§| Nodi camddefnydd

Guto , Tachwedd 27, 2012 10:42 pm

Ocê Ifor, ond rwyt tithau’n gwneud Cris Dafis yn fall guy – mwy neu lai’n ymosod arno a deud y gwir.

Mae dy bwynt am ‘sylwebwyr’ yn un diddorol. Yn Lloegr mae pobl fel Keith Waterhouse yn cael eu galw’n sylwebwyr, yn fwy na dim am eu bod yn rhoi dyfyniadau da i’r papurau ac yn corddi’r dyfroedd efo datganiadau carlamus. Yn sicr fe wnaeth trydar Cris Dafis esgor ar drafodaeth go helaeth am y steddfod ffermwyr ifanc. Wel, dwi’n deud trafodaeth, ond oedd o fwy fel un garfan yn deud ‘da ni’m yn hoff o hiliaeth’ a’r llall yn rhoi bysedd yn eu clustiau a chanu ‘la la la’.

§| Nodi camddefnydd

Ben , Tachwedd 27, 2012 10:46 pm

Afiach o snobyddlyd ac anwybodus! Dylai’r ast gau ei cheg. Yn gyntaf, roedd acen gwbl Gymraeg gen i cyn oeddwn i’n gallu siarad Cymraeg? Chi’n gwbod pam? Achos bo fi’n dod o ardal yng Ngwent lle roedd y Gymraeg unwaith yn cael ei siarad gan bawb, ac mae’n tafodiaith ni wedi tyfu ohoni. Beth dych chi’n tri dweud te? Bod y rhai ohonon ni yng Ngymru sydd ddim yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf yn swnio’n seisnig? Pathetig!

§| Nodi camddefnydd

Gwil , Tachwedd 27, 2012 11:22 pm

Ia Geraint, tydi’r trosiad rygbi ddim yn un da (mind the pun). Ga’i drio cymhariaeth wahanol o fyd chwaraeon…
Bocsiwr 15 ston a bocsiwr 10 ston, mae un yn gryfach na’r llall a fysa hi ddim yn gystadleuaeth deg rhwng y ddau. Ond tydi’r byd bocsio ddim yn dweud wrth y bocsiwr 10 ston nad ydi o’n cael cystadlu gan ei fod o’n wanach, mae o jyst yn cystadlu yn erbyn bocsiwyr 10 ston arall.
Allwn ni ddim dieithrio dysgwyr o’n diwylliant dim ond os oes yna fwlch o ran safon. (os oes yna fwlch hynny yw – dwi’n dallt dim gerdd dant). Os oes yna unrhyw un isho gwneud rhywbeth mor ddiflas a hen ffasiwn a chanu cerdd dant, diolchwch, marw neith o fel arall.

§| Nodi camddefnydd

Emyr , Tachwedd 27, 2012 11:27 pm

Sylwadau siomedig gan Leah Owen, rhywun sydd wedi gwneud gymaint i gynnal yr iaith a’r diwylliant dros y blynyddoedd. Nid dysgu berfau yn unig yw dysgu iaith. Mae ymdrochi mewn diwylliant yn elfen gwbl hanfodol o’r broses. Agwedd negatif sy’n dangos diffyg dealltwriaeth difrifol o bositifrwydd cymaint y di-Gymraeg tuag at yr iaith.

§| Nodi camddefnydd

Emyr , Tachwedd 27, 2012 11:28 pm

cymaint o’r di-Gymraeg / dysgwyr yr iaith

§| Nodi camddefnydd

Dafydd , Tachwedd 27, 2012 11:57 pm

“Am ryw reswm mae hyn wedi fy siglo mwy nag unrhyw un o’r llu o ddigwyddiadau anffodus sy wedi fy shiglo’n ddiweddar,”

Felly, mae gwrthod gadael i rywun ganu cerdd dant yn waeth na hiliaeth……wel dyna shwt ddisgrifiodd Crisis Dafis y busnes Ping a Pong y CFFI? Plis Golwg 360 dyna ddigon.

§| Nodi camddefnydd

a.non , Tachwedd 28, 2012 12:01 am

Ben – chill.
Dafydd – Crisis Dafis da wan, ha.

§| Nodi camddefnydd

linda@aol.com , Tachwedd 28, 2012 12:05 am

Llwyth o ‘nashis’ bach hunan-dybiedig yn dadlau ymysg ei gilydd. Ha, ha, ha. Braf eistedd ar y ffens am unwaith a gwylio’r carnifal o’r pellter.
Mwy, mwy.

§

gruff , Tachwedd 28, 2012 12:15 am

Mwy o gerdd dant a chyd adrodd mewn steil rap os gwelwch yn dda -diolch

§| Nodi camddefnydd

Dafydd , Tachwedd 28, 2012 12:18 am

A gruff, gallai’r merched gwisgo tamaid bach yn fwy deniadol ;-)

§| Nodi camddefnydd

Ben , Tachwedd 28, 2012 12:30 am

Chwarae teg i Lavinia, doedd fforwm Golwg360 ddim yn gylfawn heb ei troll ei hun ! Duw annwyl….

§| Nodi camddefnydd

gruff , Tachwedd 28, 2012 12:31 am

tamed bach wrach Dafydd!?

§| Nodi camddefnydd

irfon , Tachwedd 28, 2012 7:58 am

@Guto- tydi Keith Waterhouse heb gorddi’r dyfroedd ers 2009. Pan wnaeth o farw.

Dwi hefo linda@aol.com ar hyn. Nashis diflas yn astudio eu botymau bol.

Carry on.

§

a.non , Tachwedd 28, 2012 9:19 am

Linda neu Lavinia sy siarad?

§| Nodi camddefnydd

anon , Tachwedd 28, 2012 10:02 am

Felly pam ymuno ar “nashis i ddadlau” Linda?

Siawns bod na bethau bwsigach na cerdd dant i drafod?

Dwi’n caru cerdd dant a mae Leah Owen yn seren. A dyna’r sylw olaf i mi ar hwn.

§| Nodi camddefnydd

irfon , Tachwedd 28, 2012 10:57 am

@Guto- tydi Keith Waterhouse heb ‘gorddi’r dyfroedd’ ers 2009. Pan wnaeth o farw.

§| Nodi camddefnydd

Ifor Williams , Tachwedd 28, 2012 1:21 pm

Dwi ddim yn credu fod cerdd dant yn rhywbeth sbesial iawn ond dwi’n credu fod gan Leah Owen yr hawl I ddeud beth ma hi’n I ddeud . Bwrdwn ei sylwadau yw fod angen dealltwriaeth ddofn o’r Gymraeg I ganu cerdd dant am fod angen pwysleisio ambell I sillaf yn fwy nag eraill , ma hi wedyn yn awgrymu y fath o ganu sy’n addas I ddysgwyr . Understand this – does dim uffarn o ddim byd hiliol na chas nag elitist yn ei sylwadau !

§| Nodi camddefnydd

Ifor Williams , Tachwedd 28, 2012 1:34 pm

@ Guto – yn ol yr hyn dwi’n ddeall trafod arferion bwyta pobl China oedd performance CFFI Dyffryn Tywi . O ni
gyda Fushia Dunlop neithiwr awdur nifer o lyfrau ar arferion bwyta China – fact ma nhw’n bwyta cwn bach a chathod a lizards ayyb bob dydd yn hollol naturiol . I ddeud y gwir fel carnivore fy hun pob lwc iddyn nhw – does neb yn rhoi bysedd yn ei clystiau a chanu la la !

§| Nodi camddefnydd

Guto , Tachwedd 28, 2012 2:03 pm

“…sa’n well gen i roi cân iddyn nhw allan o sioe gerdd neu rywbeth felly iddyn nhw gael ei dysgu a’i bloeddio, achos tydy eu lleisiau nhw ddim ‘run fath” – sut yffach y gall unrhywun amddiffyn sylwadau fel hyn?! Cwbl ansensitif, elitaidd a snobyddlyd.

Neges i unrhyw ddysgwr: Whare teg a da iawn chi am ymddiddori yn ein hiaith a’n diwylliant. Gobeithio na fydd sylwadau snobyddlyd fel hyn eich perswadio i roi’r gorau i ddysgu a chymysgu â Chymry Cymraeg – dyw dysgu unrhyw iaith ddim yn hawdd, felly dwi’n gobeithio y gallwch anwybyddu sylwadau fel y rhain. Lleiafrif yw’r snobs Cymaeg a mae’r mwyafrif ohonom yn groesawgar, yn gwerthfawrogi eich ymdrech ac yn mwynhau eich cwmni. Idiots yw’r Cymry hynny sy’n edrych lawr eu trwynau arnoch.

§| Nodi camddefnydd

Guto , Tachwedd 28, 2012 2:05 pm

Cytuno i anghytuno dwi’n meddwl, Ifor! Swnio fel ges di sgwrs ddifyr neithiwr – dw innau hefyd wedi clywed fod y bwyd ‘Tsieiniaidd’ a gawn ni’n y wlad hon ddim yn cymharu â’r hyn sydd ar gael yn y famwlad – mi fyddwn i wrth fy modd yn ymweld â marchnadoedd bwyd Hong Kong i fwyta scorpions a phethau cyffelyb.

§| Nodi camddefnydd

Gail Bach, Felinheli , Tachwedd 28, 2012 3:33 pm

Ia, cytuno.

§| Nodi camddefnydd

Guto , Tachwedd 28, 2012 4:18 pm

Irfon – oeddwn i’n meddwl ei fod o wedi mynd yn dawel yn ddiweddar!

§| Nodi camddefnydd

Keith Waterhouse , Tachwedd 28, 2012 4:30 pm

Wnaeth rhywun ddweud fy enw?

§

Dafydd , Tachwedd 28, 2012 4:35 pm

Rwyt ti Ifor yn gwybod cystal ag unrhyw un de fod Fuschia fach ei hun wedi beirniadu’r Chineaid am eu harferion bwyta. Roedd hi’n methu stumogi gweld nhwn ‘plingo’ crwban tra’r oedd e dal yn fyw. Nid oedd e’n cyd-fyw gyda’i sensitifrwydd dosbarth canol Seisnig. Wrth gwrs, dal i wneud yr un peth mae’r Chineaid fel se dim wedi cael ei ddweud. A dal i ysgrifennu am fwyd Chineaidd mae Ms Dunlop. Mi wneith dyn/neu fenyw ysgrifennu bethau rhyfedd am ychydig geiniogau.

§| Nodi camddefnydd

Gareth , Tachwedd 28, 2012 5:40 pm

Dwi’n meddwl ein bod ni i gyd yn deall beth mae Leah Owen yn ceisio ei ddweud go iawn ond mae ei weld yn ysgrifenedig yn peri i ni adweithio gan ei fod yn mynd yn groes i bopeth rydym yn gobeithio amdano sef denu mwy o siaradwyr at yr iaith a’r diwylliant. Ond mater o acen ydi o. Er enghraifft, rydw i’;n gallu siarad Ffrangeg yn rhugl, ond does dim ond rhaid i mi ddweud brawddeg i Ffrancwr allu dweud mai dysgwr ydw i gan fod fy acen yn wahanol. Mae hynny’n wir am unrhyw iaith: mae pobl sydd wedi ei dysgu yn ei hynganu, i raddau mwy neu lai, yn wahanol i siaradwyr iaith gyntaf. Dyna’r cyfan. Fyddwn i fy hun ddim yn eu heithrio o unrhyw gystadleuaeth.

§| Nodi camddefnydd

Gareth , Tachwedd 28, 2012 5:41 pm

Ond fyddwn i ychwaith ddim yn cytuno gyda sylwadau sy’n galw Leah Owen yn “ast” am ddweud sylwadau sydd yn y bon yn gwbl ddealladwy, er nad o bosib yn ddoeth.

§| Nodi camddefnydd

gruff , Tachwedd 28, 2012 7:45 pm

…Mwy o rap wedi ei neud mewn steil cerdd dant a chyd adrodd yn ogystal a cerdd dant a chyd adrodd wedi ei neud mewn steil rap plis – diolch yn dalpie

§| Nodi camddefnydd

cris , Tachwedd 28, 2012 9:39 pm

CARU’r ffordd mae rhai ohonoch chi yn gallu bod mor ddewr a deifiol y tu ôl i enwau ffug neu’n ddi-enw. Parch atoch.

§| Nodi camddefnydd

A.non , Tachwedd 28, 2012 11:36 pm

“Crisis Dafis – He’s here, he’s there, he’s everywhere!”

§| Nodi camddefnydd

Guto , Tachwedd 28, 2012 11:56 pm

Dim mwy o rap Cymraeg, plîs. Mi neidiodd o’r siarc gyda dyfodiad Genod Droog.

§| Nodi camddefnydd

Ifor Williams , Tachwedd 29, 2012 6:58 am

Last word Cris – cyfeithiad uniongyrchol o ymadrodd Saesneg yw ‘Caru’r ffordd’, – Love the way . Gofyn i Leah .

§| Nodi camddefnydd

cris , Tachwedd 29, 2012 8:48 am

Oes rhywbeth bach yn bod arnoch chi Ifor?

§| Nodi camddefnydd

cris , Tachwedd 29, 2012 8:54 am

Dyw fy sylw uchod yn awgrymu dim byd o’r fath. Mwy o drafod sydd angen yng Nghymru – nid llai. Ond mae angen hefyd fod yn agored wrth drafod. Dyw cyfraniadau di-enw fel dy rai di yn ychwanegu dim at y llu o drafodaethau sy ddirfawr angen eu cael yng Nghymru. Dwi ddim yn eu cymryd nhw’n bersonol. Dwi ddim yn disgwyl i bawb fy licio i. Dwi ddim angen i bawb fy licio i. Ac os oes rhai pobol ddim yn fy licio i – dwi ddim yn poeni iot mewn gwirionedd.
Ond pan fo trafodaethau sydd wir angen eu cael yn cael eu hijacio gan sylwadau hurt di-enw fel dy rai di, ar sail dy atgasedd personol tuag ata i, mae’n drueni mawr. Rhydd i bawb ei farn – ond mae’n biti nad oes gyda ti farn i’w rhannu.

§| Nodi camddefnydd

cris , Tachwedd 29, 2012 9:02 am

A gad fy rhieni mas o hyn Ifor y cachgi. Mae’n un peth ymosod arna i. Digon teg. Mae awgrymu nad ydw i’n gwybod pwy oedd fy nhad yn fater arall. Swn i wedi nodi camddefnydd – ond mae’n werth gadael dy sylw er mwyn dangos pa fath o berson wyt ti mewn gwirionedd. Pwy bynnag yr wyt ti.

§| Nodi camddefnydd

Guto , Tachwedd 29, 2012 9:18 am

Dwi’n cytuno’n llwyr a Cris – rhydd i bawb ei farn a da iawn fe am eu llesio nhw os yn unig am ei fod e’n sbarduno trafodaeth. Dwi ddim bob amser yn cytuno a’i farn (er fy mod i’n cytuno ar y pwnc hwn), ond mae’n beth da ei fod e’n lleisio barn er mwyn i ni gael trafod, boed hynny’n gytuno neu’n anghytuno. Dyw ymosodiadau personol a sylwadau amherthnasol yn ychwanegu dim at y drafodaeth; yn wir, mae sylwadau felly’n amharu ar unrhyw drafodaeth call ac aeddfed.

§| Nodi camddefnydd

Ifor Williams , Tachwedd 29, 2012 9:43 am

Iesu ti’n codi at yr abwyd bob tro Cris !

§| Nodi camddefnydd

Ifor Williams , Tachwedd 29, 2012 9:47 am

O bosib Cris ma bod yn gul & hiliol yn un nodwedd o ni Gymry Cymraeg ond trait arall amlwg yw bod yn groen dennau !

§| Nodi camddefnydd

Dafydd , Tachwedd 29, 2012 12:11 pm

Guto , Tachwedd 29, 2012 9:18 am

” Dwi’n cytuno’n llwyr a Cris – rhydd i bawb ei farn a da iawn fe am eu llesio nhw os yn unig am ei fod e’n sbarduno trafodaeth.”

Y peth yw mae’r pynciau ‘ma sy’n “shiglo” cris dafis…..Eisteddfod y FfI a sylwadau Lea Owen am ddysgwyr yn canu cerdd dant, mor ddi-bwys. Pan gafod cris ei “shiglo” y tro cynta’ roedd rhyfel ar y gweill yn y dwyrain canol ac economi’r byd mewn uffern o stad heb son am ers hynny ymosodiadau ar y Gymraeg gan bapurau Seisnig a llifogydd ofnadwy. Ond na, mae cris am ganolbwyntio ar y pethau di-bwys sy’n ei “shiglo” e’n bersonnol. Mae’r erthyglau yma mae e’n ganolog iddynt yn chwerthinllyd o ddi-bwys. Dwi’n dechrau meddwl ei fod yn rhan o’r ymosodiadau ar y Gymraeg ac yn rhan o’r sefydliad Prydeinig ac eisiau tynnu’n sylw oddi ar ein gwir elynion.

§| Nodi camddefnydd

Guto , Tachwedd 29, 2012 1:56 pm

Dafydd – soi’n beio Cris am ddweud fod hyn wedi ei siglo fe. Wedi’r cyfan, mae’r hyn y mae Leah Owen yn ei ddweud (neu efallai y modd mae hi’n ei ddweud e) yn dod ar draws fel ymosodiad ar ddysgwyr, sef y peth diwethaf ma’r iaith ei hangen ar hyn o bryd. Dwi’n gallu deall sut bod cerdd dant yn gofyn am sgiliau arbenning, ond dwi ddim yn credu taw’r ateb yw i ddweud na ddylai dysgwyr cael canu cerdd dant full-stop. Mewn cyferbyniad, mae’r hyn mae Arfon Gwilym yn ei ddweud yn gwneud llawer mwy o synnwyr.

§| Nodi camddefnydd

Nei , Tachwedd 29, 2012 3:01 pm

Does neb wedi son am y ffordd mae cerdd dantwyr weithiau yn gallu “mwrdro’r” gynghanedd. Cam acennu, ynganu, pwysleisio y geiriau fel y bwriadwyd iddynt gael eu ynganu gan y bardd. Karen owen wedi trafod hyn yn y Glec eleni.

§| Nodi camddefnydd

Nei , Tachwedd 29, 2012 3:29 pm

Ifor, dwi ddim yn gwybod ar ba blaned wyt ti’n trigo ond dyw sylwadau fel yr un uchod ddim o les i neb, nac yn cyfoethogi unrhyw ddadl. Y pwynt cyntaf – mae’n sylw sydd yn saesneg – rhag dy gywilydd di! Yn ail dyw galw enwau ddim uyn dangos deallusrwydd, mae’n awgrymu oedran meddyliol o ddim mwy na 7 mlwydd oed. Yn drydydd – mae’n sylw homophoibg, ac felly ffiaidd. Yn bedwerydd, dyna i gyd wnaeth Cris Dafis oedd mynegi barn. Mae gan bawb hawl i farn. Yn bumed, gan dy fod ti’n rhi sylw i bron bob stori sydd erioed wedi ymddangos ar Golwg 360 ynghyd a’r ffaith dy fod ti wedi ymostwng i’r fath lefel gyda galw enwau ar Cris Dafis, efallai ei bod hi’n bryd i ti gael dy wahardd o’r wefan! Beth am iti ffindo rhywbeth gwell i wneud?!

§| Nodi camddefnydd

D Ben Rees,Lerpwl,awdur , Tachwedd 29, 2012 4:43 pm

Y mae cyfraniad leah owen i Ddyffryn clwyd yn wych a dylem wrando ar yr hyn a ddywedodd yn lle malu awyr fel y gwna gymaint o bobl Fel un sy’n gwerthfawrogi Cerdd Dant,mae’n amlwg fod ganddi neges a hir gofir.

§| Nodi camddefnydd

Guto , Tachwedd 29, 2012 4:58 pm

Golwg360, fe ataliwyd sylw gen i’n cefnogi Cris Dafis neithiwr, dwi’n cymryd am fod un reg ynddo, ac eto mae rhwydd hynt i Ifor a Dafydd ac eraill ledaenu eu gwenwyn – am Cris a Leah Owen fel ei gilydd. Dwi wedi gweld gwell safon o drafodaeth ar wal toilet.

§| Nodi camddefnydd

Guto , Tachwedd 29, 2012 5:04 pm

Ifor, fuodd na ddim stori ‘Welsh TV channel in racism storm’ – dim ond y cyfryngau Cymraeg roddodd sylw i’r peth. Rho’r gorau i feddwl mai dim ond pobl gul fel chdi sy’n cael cyfri eu hunain yn Gymry – ti fel Sarah Palin wir dduw, heblaw bod chdi’n dwpach.

§| Nodi camddefnydd

Guto , Tachwedd 29, 2012 5:05 pm

A dysga sillafu’r twat!

§| Nodi camddefnydd

Guto , Tachwedd 29, 2012 5:06 pm

Pwy ydi ‘ni gyd’m Ifor? Chdi, Dafydd a Gwynn Hefin – ‘the ladies who protest too much’?

§| Nodi camddefnydd

Gareth , Tachwedd 29, 2012 5:08 pm

Er bod Guto a finnau ar ochrau gwahanol y drafodaeth wreiddiol, alla’ i ond ategu pob peth yn y neges ddiwethaf. Dewch yn eich blaenau, Golwg 360, mae’n hen bryd rhoi taw ar y ffwl yma (a phob un o’i aliases hefyd – checiwch nhw, mae’n ddigon amlwg mai’r un un sydd wrthi). Mae’n lladd unrhyw drafodaeth gyda’i ddylni a’i ymosodiadau personol.

§| Nodi camddefnydd

Gareth , Tachwedd 29, 2012 5:09 pm

(Diwethaf cyn Ifor oedd hynna)

§| Nodi camddefnydd

Guto , Tachwedd 29, 2012 5:15 pm

Diolch Gareth.

§| Nodi camddefnydd

Gareth , Tachwedd 29, 2012 5:15 pm

@Nei. Camacennu, camynganu – ie, digon teg. Ond ynglyn â “phwysleisio y geiriau fel y bwriadwyd iddynt gael eu ynganu gan y bardd”, dydw i ddim yn meddwl fod hynny cweit yr un peth. Unwaith mae’r bardd, fel unrhyw artist, wedi gollwng y gwaith o’i ddwylo, does ganddo ddim awdurdod absoliwt wedyn dros y dehongliad. Mater o deithi iaith yw’r ddau gyntaf, mae’r trydydd yn wahanol. Does dim, ac ni ddylai fod, gyfyngiad o’r ongl yna.

§| Nodi camddefnydd

Gareth , Tachwedd 29, 2012 5:19 pm

Dim angen diolch, Guto – mae’n hollol amlwg bod eisiau gwahardd pob un o aliases Ifor Williams erbyn hyn. Mae’n difetha pob trafodaeth ac yn mynd i wneud difrod i Golwg hefyd os na fyddant yn ofalus. Mae’n beth rhwystredig ofnadwy bod ar yr un ochr a’r ffwl mewn rhyw drafodaeth achos mae’n lliwio pob dadl o’r ochr yna gyda tint cryf o ynfydrwydd! Sy’n ei gwneud yn anos wedyn i drafod/dadlau yn gall, ond gyda parch, gyda rhai sy’n dal y safbwynt wahanol.

§| Nodi camddefnydd

Ifor Williams , Tachwedd 29, 2012 5:24 pm

Nawr let’s all gang up and ban Ifor having lost the dadl !

§| Nodi camddefnydd

Gareth , Tachwedd 29, 2012 5:29 pm

Callia Ceri wir Dduw.

§| Nodi camddefnydd

Ifor Williams , Tachwedd 29, 2012 5:29 pm

@ Gareth – dim ond fel Ifor Williams ma Ifor Williams yn cyfrannu’ diolch yn fawr iawn I ti !

The only thing that’s obscene is censorship !

§| Nodi camddefnydd

Gareth , Tachwedd 29, 2012 5:37 pm

Ffarwel, gyfaill paranoid. Gobeithio na fydd dy fywyd yn rhy wag wedi i dy IP gael ei wahardd.

§| Nodi camddefnydd

Ifor Williams , Tachwedd 29, 2012 6:19 pm

Llun o Gareth

§| Nodi camddefnydd

Dafydd , Tachwedd 29, 2012 6:36 pm

Sa i yn adnabod Ifor. A ie wir Guto, ti nawr yn gwybdo cymaint o ddrwg wnaeth Cris achos do fe bigodd y BBC in Wales e lan a dwi’n siwr fod Lewis yn cadw hwnna a’r tamed am Lea Owen am ddydd arall.

§| Nodi camddefnydd

Dafydd , Tachwedd 29, 2012 6:37 pm

hy Roger Lewis

§| Nodi camddefnydd

Guto , Tachwedd 29, 2012 6:44 pm

Mae cysylltiad Roger Lewis â realaeth mor simsan ag un Ifor. Siôn Corn yn Sir Fôn sy’n mynd â bryd y Daily Heil heddiw…

§| Nodi camddefnydd

cris , Tachwedd 29, 2012 10:43 pm

Nid Cris roddodd lwyfan i hiliaeth basif Dafydd.

§| Nodi camddefnydd

Ifor Williams , Tachwedd 30, 2012 12:17 am

Ma gormod o sensro fan hyn nawr

§| Nodi camddefnydd

RSn , Tachwedd 30, 2012 2:18 am

Pwy yw’r cyrff sy’n gyfrifol am ddyfarnu yr arian cyhoeddus i gyd i Golwg 360? Dylen nhw gael tynnu ei sylw at y sylwadau hiliol a homophobaidd sy’n cael eu gadael i fynny yma , yn gwbl ddi-olygu. Cywilydd ar Golwg. Amser i’r wefan ddod i ben, mae wedi colli holl enw da.

§| Nodi camddefnydd

Ifor Williams , Tachwedd 30, 2012 2:55 am

RSn beth am ddarllen y sylwadau I gyd eto I wneud yn sicr dy fod yn wirioneddol outraged ?

§| Nodi camddefnydd

Ifor Williams , Tachwedd 30, 2012 5:24 am

Pam sensro y sylw fod cwyno ynglyn a merched a fake breasts a jokes risky ond ar y llaw arall derbyn mynd I wylio y fath na o hiwmor mewn clybiau hoyw braidd yn rhagrithriol?

How unlike Ceri Depree yn Masky’s bob nos Werner – dynion overweight wedi gwisgo fel merched ?

§| Nodi camddefnydd

Ifor Williams , Tachwedd 30, 2012 5:55 am

O wefan y BBC

S4C Racism & Sexism Row

‘ Some men wore fake beasts and jokes were made concerning bla k babies’.

How unlike the wholesome & culturally stimulating performances given by miss Ceri Depree & miss Cheri Triffeil ( Bryn Terfel!) that one enjoyed at ones’ gentlemens club in Cardiff !

§| Nodi camddefnydd

Ifor Williams , Tachwedd 30, 2012 6:12 am

Just rhag of I rywun golli y joc Cheri Treiffel = Sherry Trifle = Bryn Terfel – regular ar y ‘circuit’ yng Nghaerdydd .

Hilarious amau’n gryf y bydde Ffermwyr Ifanc Dyffryn Cothi wedi gwneud fawr gwell !

§| Nodi camddefnydd

Ifor Williams , Tachwedd 30, 2012 6:18 am

All hail the new puritans

§| Nodi camddefnydd

Ifor Williams , Tachwedd 30, 2012 6:21 am

Sori lads ni’n colli y stori fawr S4C & Llywodraeth Cymru a’r bagers !

Really I never knew you cared !

§| Nodi camddefnydd

Ifor Williams , Tachwedd 30, 2012 6:42 am

I can feel another ‘final warning’ email from Owain Schivone coming on sorry II Duce !

§| Nodi camddefnydd

CGT , Tachwedd 30, 2012 7:35 am

Tydw i fawr callach am gerdd dant a’i rinweddau na gwendidau, ond mi rydw i wedi dysgu gyn dipyn am ddiwylliant arall . (Yn anffodus) . ” Diolch” Ifor.

§| Nodi camddefnydd

Ifor Williams , Tachwedd 30, 2012 8:03 am

Paid a phoeni dim CGT beth am gwrdd yn y Prince of Wales awn am drip o gwmpas y ‘bars’

§| Nodi camddefnydd

Ifor Williams , Tachwedd 30, 2012 8:09 am

CGT dere a dwy falwn a ffedog I ni gael ymuno yn yr hwyl ‘Cothi’ style !

§| Nodi camddefnydd

RSn , Tachwedd 30, 2012 9:39 am

Onest, caewch hwn lawr Golwg. Mae allan o reolaeth ac yn gwneud niwed sylweddol mewn cyfnod drwg.

§| Nodi camddefnydd

Dafydd , Tachwedd 30, 2012 10:44 am

Wi’n ofni pethau fel hyn sy’n mynd i ddigwydd pan fydd colofnwyr diog, puritanaidd, yn ymosod ar bethau sy’n agos at y genedl. Does dim angen cyhoeddusrwydd ar rants di-bwys ambell unigolyn yn erbyn y werin Gymraeg. Dwi’n awgrymu i bob Cymro/Cymraes beidio prynnu cylchgrawn Golwg am resymau amlwg.

§| Nodi camddefnydd

Nei , Tachwedd 30, 2012 10:45 am

cytuno gydag RSn, wefan golwg. Nid sensro fyddai gwahardd idiots rhag rhoi sylwadau, dim ond gwahardd idiots rhag gwneud sylwadau. A oes modd o hyn ymlaen dileu a rheoli unrhyw negeseuon sydd nid yn unig yn ffiaidd/gwallgo/off the wall ond sydd hefyd yn mynd oddi ar y testun? Mae yna gyfle i gael fforymau difyr yma, ond ma na un neu ddau sy’n difetha’r cyfan.

§| Nodi camddefnydd

Ifor Williams , Tachwedd 30, 2012 12:07 pm

A phwy sydd i benderfynu pwy sy’n ‘idiot’ Nei ? Ti mwn !

§| Nodi camddefnydd

Ifor Williams , Tachwedd 30, 2012 12:55 pm

Ie Rsn ffonia Welsh Assembly a gofyn i fynd drwodd i Carwyn see if he gives a shit !

§| Nodi camddefnydd

Ifor Williams , Tachwedd 30, 2012 1:22 pm

Beth am sicrhau nad yw golwg yn cario straeon Saesneg / rhyngwladol sydd i’w cael ym mhob man arall a does uffern o neb yn darllen nhw !

Rhaid i golwg 360 fod yn ‘wahanol’ a gwefan i streaon o Gymru neu o ddiddordeb i Gymru er engraifft straeon am Catalonia ddyle hi fod .

§| Nodi camddefnydd

Ifor Williams , Tachwedd 30, 2012 1:26 pm

Sylwer ar y direct correlation brhwng streaon ma Ifor yn gadael comments arnyn nhw a steaon ma pobl yn darllen Nei & Rsu – talu Ifor dyle’r Assembly wneud !

§| Nodi camddefnydd

A.non , Rhagfyr 1, 2012 2:38 am

Pwritaniaid hynan-foddhaol fel Cris Dafis, John Pierce Jones a Malan Wilkinson a criw bach ar trydar sy gweld bron pob dim yn hiliol yn gwneud i fi eisiau sgrechian!

§

Tîm Golwg360 , Rhagfyr 3, 2012 11:31 am

Ambell un yn gofyn pam bod sylwadau anaddas ddim yn cael eu tynnu…

Os ydach chi’n gweld unrhyw sylwadau anaddas yna plis defnyddiwch y botwm ‘nodi camddefnydd’, gan mai dyna pam mae o yna. Unwaith bydd dau berson yn clicio hwn, mae sylw’n cael ei dynnu o’r safle er mwyn i’n golygyddion ei wirio.

Rydym yn y broses o geisio gwella’r adnodd sylwadau gan fod rhai, yn anffodus, yn ei gamddefnyddio – gobeithio bydd gwelliannau’n cael eu cyflwyno’n fuan.

Yn y cyfamser, gobeithio bydd pawb yn gwneud defnydd doeth o’r adnodd pwysig yma.

Diolch
Tîm Golwg360

§

Ychwanegu Sylw

Nid yw Golwg360 yn gyfrifol am y sylwadau isod nac o angenrheidrwydd yn cytuno â nhw.


Gofynnwn yn garedig i ddarllenwyr wneud defnydd doeth o’r gwasanaeth sylwadau – ni ddylid ymosod ar unigolion na chynnwys unrhyw sylwadau a all fod yn enllibus. Meddyliwch cyn teipio os gwelwch yn dda.


Er mwyn cael trafodaeth dda, gofynnwn i chi ddefnyddio eich enw go iawn a pheidio â chuddio y tu ôl i ffugenwau.


Gofynwn yn garedig i bawb ddarllen canllawiau ‘Cyfrannu i elfennau rhyngweithiol Golwg360’ yn ofalus cyn gadael sylwadau ar y gwasanaeth.


Nodi Camddefnydd
Os ydych chi’n credu bod y neges yma’n torri rheolau’r wefan, cliciwch ar y ddolen ’Nodi camddefnydd’ sy’n ymddangos wrth ymyl pob sylwad. Os bydd dau berson yn anhapus, bydd y neges yn dod yn ôl at Golwg360 i’w ddilysu.


Dynodir blychau angenrheidiol â *.

Ni chaiff eich cyfeiriad e-bost ei gyhoeddi. Wrth anfon y ffurflen rydych yn cytuno â thelerau ac amodau Golwg360.