Cynyddu maint testun

Golwg360

Newyddion


Dwy nyrs arall wedi’u harestio yn rhan o ymchwiliad esgeulustod

Mae cyfanswm o 15 o nyrsus wedi'u gwahardd o'u gwaith bellach

Cymru

Prydain

Prydain a Rhyngwladol

Gwleidyddiaeth

Arian a Busnes

Addysg

Gwasanaethau Brys

Iechyd

Cefn Gwlad