Cynyddu maint testun

Golwg360

NewyddionCyhuddo blogiwr Cymraeg amlwg o ‘homoffobia’

Ionawr 10, 2012 17:27, Diweddarwyd am 19:49Mae un o flogwyr Cymraeg amlycaf Cymru wedi cael ei feirnaidu am sylwadau ‘homoffobig’ a ‘chul’ mewn blog a ysgrifennodd ar ei wefan y bore ’ma.

Mewn erthygl o’r enw ‘Gwleidyddiaeth Rhyw’, dywedodd y blogiwr Alwyn ap Huw – neu ‘Hen Rech Flin’ – mai pobol sy’n gwrthod cyfrifoldebau magu teulu yw pobol hoyw.

“Dymuno hwyl rywiol heb gyfrifoldeb yw cuddio tu nol i’r bathodyn hoyw!” meddai yn ei flog.

Ond mae’r erthygl wedi ysgogi ymateb chwyrn gan ddarllenwyr, gyda rhai yn dweud fod ei eiriau “wedi tynnu deigryn. Sut all unrhywun feddwl athroniaeth mor gul a chas??”

Yn yr erthygl, mae Alwyn ap Huw yn dweud mai dewis yr unigolyn yw’r brif wahaniaeth rhwng bod yn heterorywiol neu’n hoyw.

“Sori am fod yn Homoffôb ond mae’n ymddangos i mi mae’r gwahaniaeth rhwng bod yn rhywiol a gwrywgydiol yw’r ofn o dderbyn y cyfrifoldeb o fagu’r genhedlaeth nesaf o Gymry, yr ofn o dderbyn y cyfrifoldeb am ganlyniadau naturiol y profiad rhywiol!” meddai yn ei flog.

Ond wrth siarad â Golwg 360 heddiw, dywedodd Alwyn ap Huw ei fod yn gwrthod y label “homoffôb”.

“Ma’ ffobia yn afiechyd,” meddai, “ac mae’n hen arfer cas i labelu unrhyw berson sy’n anghytuno â’ch barn chi yn rhywun sydd ag afiechyd meddwl.”

Dywedodd hefyd ei fod yn “sefyll wrth bob gair” yn ei flog, er gwaetha’r ymateb tanbaid, a chynyddol, i’w sylwadau.

“Ma’r hen farn cymdeithasol cosy yma wedi cael gafael ar bobol,” meddai, “mae’n troi’n stumog i weld pobol yn cadw at y drefn.”

‘Yr heresi newydd’

Yn ôl Alwyn ap Huw, mae gwneud sylwadau yn erbyn pobol hoyw fel yr “heresi” newydd.

“Mae o bron fel fersiwn newydd o Gatholigiaeth,” meddai, “bron fel offeiriad yn dweud mai heresi ydi barn amgen.”

Ond mae ei sylwadau wedi corddi’r dyfroedd, yn enwedig wrth ddatgan mai dewis yw bod yn hoyw.

“Ma’ nhw wedi gwneud dewis rhywiol,” meddai wrth Golwg 360.

“Ma’r ddadl yma mai natur ydi o, bod pobol yn cael eu geni yn hoyw neu’n hetrorywiol yn lol botes – fy newis personol i ydi o,” meddai.

Ymateb chwyrn

Mae’r sylwadau wedi denu ymateb chwyrn ar y we ac ar wefannau cymdeithasol, gyda rhai yn cwestiynu pam ei fod “am greu y bathodyn ‘homoffob’ yma i’w wisgo mor falch??”

Mae un  person di-enw hefyd wedi cyhuddo Alwyn ap Huw o bregethu o bulpud ‘breintiedig’ yr hetrorywiol ar y mater.

‘Perthyn i oes y deinosoriaid’

Yn ôl llefarydd ar ran Stonewall Cymru, Andrew White, mae’r sylwadau ar flog Alwyn ap Huw yn dangos “anwybodaeth sy’n perthyn i oes y deinosoriaid”.

“Fe sy’n cysylltu rhyw â magu plentyn. Ie, canlyniad rhyw yw plentyn, ond mae’r magwraeth yn ganlyniad i lawer o bethau eraill,” meddai Andrew White wrth Golwg 360.

“Mae e wedi penderfynu darlledu i’r byd ei arferion rhywiol e, tra’n beirniadu arferion rhywiol pobol eraill.”

Sylwadau

Nid yw Golwg360 yn gyfrifol am y sylwadau isod nac o angenrheidrwydd yn cytuno â nhw.


Gofynnwn yn garedig i ddarllenwyr wneud defnydd doeth o’r gwasanaeth sylwadau – ni ddylid ymosod ar unigolion na chynnwys unrhyw sylwadau a all fod yn enllibus. Meddyliwch cyn teipio os gwelwch yn dda.


Er mwyn cael trafodaeth dda, gofynnwn i chi ddefnyddio eich enw go iawn a pheidio â chuddio y tu ôl i ffugenwau.


Gofynwn yn garedig i bawb ddarllen canllawiau ‘Cyfrannu i elfennau rhyngweithiol Golwg360’ yn ofalus cyn gadael sylwadau ar y gwasanaeth.


Nodi Camddefnydd
Os ydych chi’n credu bod y neges yma’n torri rheolau’r wefan, cliciwch ar y ddolen ’Nodi camddefnydd’ sy’n ymddangos wrth ymyl pob sylwad. Os bydd dau berson yn anhapus, bydd y neges yn dod yn ôl at Golwg360 i’w ddilysu.


Dafydd , Ionawr 10, 2012 5:52 pm

Beth ddigwyddodd i ryddid barn?

§

Dylan Llyr , Ionawr 10, 2012 6:03 pm

pwy ddiawl sy’n ei rwystro rhag mynegi ei farn?

§

Jason Morgan , Ionawr 10, 2012 6:26 pm

Ydi hyn actiwli yn haeddu lle fel stori? Seriws? A dyfynnu oddi wrth bobl ddienw?

§

garicgymro , Ionawr 10, 2012 6:40 pm

Does neb yn ei rwystro rhag mynegi ei farn. Dwi byth yn gallu deall pam mae pobl yn meddwl bod yr hawl i fynegi barn yn ymhlygu’r hawl i fynegi barn heb gael neb yn ymateb i’r barn hwnnw. Yn yr achos hwn, mae blogiwr wedi mynegi barn chwerthinllyd, ac mae pobl yn ei herio o’i herwydd. Dyna yn union sut mae hi i fod i weithio.

§

Alwyn ap Huw , Ionawr 10, 2012 7:32 pm

Nid fi sydd yn bod yn gul ond y rhai sydd yn gweld trosedd mewn unrhyw farn ond eu consensws bach gwleidyddol cywir hwy. Gyda llaw does dim yn fy mlog sydd yn condemnio rhyw wrywgydiol nac yn awgrymu dylid ymatal rhag profiadau unrhywiol; i’r gwrthwyneb rwy’n cydnabod fy mod wedi mwynhau’r fath brofiadau fy hun – ond wedi eu mwynhau o ran dewis nid oherwydd bod natur wedi eu gorfodi arnaf.

§

Eifion Williams , Ionawr 10, 2012 7:44 pm

Alwyn mae’n amlwg dyddiau yma bod rhaid i pawb rhannu’r un farn. A gwae ar unrhyw un dweud wahannol. Helo 1984.

§

Dafydd , Ionawr 10, 2012 7:54 pm

“Does neb yn ei rwystro rhag mynegi ei farn.”

Mae e wedi cael ei feirniadu fel un sydd wedi gwneud ‘homoffobig’. Oes eisiau dweud mwy?

§

Dafydd , Ionawr 10, 2012 7:55 pm

Sori…..’gwneud sylwadau ‘homoffobig’ ‘ oedd i fod uchod.

§

Dylan Llyr , Ionawr 10, 2012 8:01 pm

Dafydd, mae wedi cael ei feirniadu. Nid yw hynny’n rhwystro hawl Alwyn i’w farn. Nid oes gan unrhyw un yr hawl i beidio cael eu beirniadu. Yn wir, ystyr rhyddid barn yw bod gan bobl yr hawl i feirniadu barn pobl eraill!

Mae’r camddealltwriaeth yma’n mynd ar fy nerfau. Syrffedus iawn.

§

Emlyn , Ionawr 10, 2012 8:05 pm

Rwy’n cytuno efo Stonewall. Nid dewis ydy o ond rhywbeth mwy fel salwch na fedrwch wneud fawr ddim amdano.

§

Emlyn , Ionawr 10, 2012 8:12 pm

Dylan Llyr,

Felly pam fod ei “sylwadau wedi denu ymateb chwyrn ar y we ac ar wefannau cymdeithasol.” ? Achos nid oes gan bobl yr hawl i fynegu unrhyw farn sy’n groes i’w consensws gwleidyddol gywir.

§

Ceri , Ionawr 10, 2012 8:14 pm

Hen gopowt yw gweud bod ‘rhyddid barn’ yn cael ei sathru dan draed. Mae achosion lle dylsai gael ei sathru fel yn achos hiliaeth, gwreig-gasineb, homoffobia ac ati ac ati..

Mae sawl person hoyw wedi lladd ei hunan am nad ydynt yn teimlo eu bod yn gweddu i gymdeithas oherwydd yr homoffobio o’u cwmpas – nid rhyw sy’n oll bwysig iddynt ond y cariad a’r emosiwn sydd ganddynt tuag at bobol o’r un rhyw a nhw. Gwarth arnoch chi Alwyn am beidio a sylweddoli bod eich sylwadau mor drist a threisgar.

§

Dylan Llyr , Ionawr 10, 2012 8:18 pm

” Dylan Llyr,

Felly pam fod ei “sylwadau wedi denu ymateb chwyrn ar y we ac ar wefannau cymdeithasol.” ? Achos nid oes gan bobl yr hawl i fynegu unrhyw farn sy’n groes i’w consensws gwleidyddol gywir.”

Mewn difri calon!

Wrth gwrs bod ganddo’r hawl. Mae wedi gwneud! Nid oes unrhyw un yn y byd yn bwriadu rhwystro ei hawl i gyhoeddi faint bynnag eto o ysgrifau tebyg.

Nid yw rhyddid barn yn golygu’r hawl i ddweud unrhyw beth HEB FEIRNIADAETH YMATEBOL. Agweddau fel yr un rwyt ti’n ei arddangos yma sy’n mynd yn groes i egwyddor rhyddid barn fan hyn.

Wir yr, nid yw hyn yn gysyniad anodd. Oes angen i mi nôl y crayons?

§

Emlyn , Ionawr 10, 2012 8:57 pm

Dylan Llyr,

Wnei di ddarllen beth ddywed Ceri uchod? Nid yw e’n dadlau yn erbyn beth ddywedodd AapH. Mae’n dweud y dylai ei farn gael ei “sathru”. Nid yw’n edrych fel llawer o ryddi i mi i fynegi barn……heb law yn dy fyd Orwelaidd dy hun wrth gwrs. Pam wnei di orffen efo’r crayons…..gofala eu rhoi yn ol yn daclus yn y lle priodol. ;-)

§

Iwan Rhys , Ionawr 10, 2012 9:05 pm

Pob rhyddid i Alwyn fynegi’i farn – ond rhaid iddo yntau wedyn, a’r rhai sy’n cytuno â fe, fod yn agored i’r ymateb. Ac os ydy’r ymateb hynny’n chwyrn, nid cais i wrthod yr hawl iddo fynegi’i farn yw hynny – yr ymatebydd sydd yn digwydd bod o farn gref i’r gwrthwyneb. Mae rhyddid barn yn perthyn i’r ymatebydd hefyd!

Dyna un o’r postiadau mwya bisâr rwy erioed wedi’i ddarllen. Mae’r hen gysyniad mai ‘dewis’ yw bod yn hoyw, diolch byth,yn mynd yn llai a llai cyffredin. Ac honni mai osgoi’r cyfrifoldeb o gael plant yw’r rheswm dros fod yn hoyw yn gwbl chwerthinllyd, di-sail a a di-synnwyr.

Doedd derbyn neu wrthod y cyfrifoldeb o fagu’r genhedlaeth nesaf o Gymru yn bendant ddim yn ffactor dan ystyriaeth gen i wrth i mi, yn fachgen 10 oed, ddechre gweld merched yn atyniadol rywiol!

§

Ceri , Ionawr 10, 2012 9:24 pm

Emlyn , Ionawr 10, 2012 8:57 pm

(Dylan Llyr,

Wnei di ddarllen beth ddywed Ceri uchod? Nid yw e’n dadlau yn erbyn beth ddywedodd AapH. Mae’n dweud y dylai ei farn gael ei “sathru”. Nid yw’n edrych fel llawer o ryddi i mi i fynegi barn……heb law yn dy fyd Orwelaidd dy hun wrth gwrs. Pam wnei di orffen efo’r crayons…..gofala eu rhoi yn ol yn daclus yn y lle priodol. ;-) ))

Dylsech chi ddarllen eto be wedas i Emlyn – Wthgwrs bo fi’n erbyn be wedodd Arwyn a’r ffaith bod shwt ddwli yn dod mas o’i ben. Mae ffin i gal ar ryddid barn pan fo’n peryglu pobol ne’n nonsens llwyr..

§

Dylan Llyr , Ionawr 10, 2012 9:27 pm

” Dylan Llyr,

Wnei di ddarllen beth ddywed Ceri uchod? Nid yw e’n dadlau yn erbyn beth ddywedodd AapH. Mae’n dweud y dylai ei farn gael ei “sathru”. Nid yw’n edrych fel llawer o ryddi i mi i fynegi barn……heb law yn dy fyd Orwelaidd dy hun wrth gwrs. Pam wnei di orffen efo’r crayons…..gofala eu rhoi yn ol yn daclus yn y lle priodol. ;-)”

Raslas bach a mawr

ai Ceri ydi fy enw i?

ydi Ceri eisiau gwahardd barn Alwyn? Hynny yw, ei anghyfreithloni? Os ydyw, yna ni fydd ganddo neu hi wrthwynebydd mwy tanbaid na fi

ti yw gelyn rhyddid barn fan hyn, nid fi

§

Dylan Llyr , Ionawr 10, 2012 9:29 pm

“Mae ffin i gal ar ryddid barn pan fo’n peryglu pobol ne’n nonsens llwyr..”

na

neu o leiaf, ni ddylai fod

dylid tynnu’r llinell pan mae rhywun yn bygwth person arall yn uniongyrchol. Nid eiliad ynghynt.

mae egwyddor rhyddid barn yn un o’r achosion hynny lle mae America yn rhagori ar weddill y byd o bell bell ffordd. Mae gennym ni dipyn o ffordd i fynd eto’n anffodus.

§

Emlyn , Ionawr 10, 2012 9:31 pm

Os yw wedi peryglu bywyd rhywun…..wel, beth allaf ddweud? Nid yw bywyd yn fel i gyd…..i unrhyw un. Mi ddaw gwaeth na hyn. Nid wyf i’n cytuno ag Alwyn. Ond mae e wedi ei ddweud. Gwellhad buan i chi.

§

Ceri , Ionawr 10, 2012 9:44 pm

dylid tynnu’r llinell pan fo pobol yn gwadu’r holocaust ac yn clodfori Hitler…
dylid tynnu’r llinell pan fo pobol yn dweud bo hoywon yn llai na dynol ac yn haeddu cael eu lladd..
dylid tynnu’r llinell pan fo ysgolion yn dysgu creadigaeth yn lle esblygiad..

Mae ‘rhyddid barn’ yn bwysig ond dyw e ddim goruwch popeth

§

Emlyn , Ionawr 10, 2012 10:36 pm

Dylan Llyr,
Wel mae’n amlwg nad wyt ti’n un o’r rhai sydd yn erbyn rhyddid barn yn y fan hyn……on efallai dy fod yn euog o weld dy hun yn fwy pwysig nag yr wyt mewn gwirionedd…..oherwydd, beth wnaeth i ti feddwl taw atot ti yr oeddwn yn cyfeirio ato ar y cychwyn? Ond gallaf dy faddau am hynny.

§

Barry , Ionawr 10, 2012 10:49 pm

Y ffeithiau syml:

1. Mae gan Alwyn ap Huw yr hawl glir i fynegi ei farn.

2. Mae gan bawb arall yr un hawl i fynegi eu barn hefyd, yn cynnwys y rhai (fel fi) sy’n meddwl ei fod yn siarad rwtsh llwyr.

Nid yw’r ddau’n gwrth-ddweud ei gilydd.

§

Dylan Llyr , Ionawr 10, 2012 11:46 pm

“beth wnaeth i ti feddwl taw atot ti yr oeddwn yn cyfeirio ato ar y cychwyn? Ond gallaf dy faddau am hynny”

wel, y ffaith dy fod wedi fy enwi ar ddechrau dy sylwadau ac wedi cyfeirio dy ddatganiadau’n uniongyrchol ataf i. Nid oes gennyt ddewis ond fy maddau am ddod i’r casgliad mai ataf i roeddet yn cyfeirio, oherwydd dyna’n union roeddet ti’n ei wneud!

§

Dylan Llyr , Ionawr 10, 2012 11:54 pm

Ceri:
“dylid tynnu’r llinell pan fo pobol yn gwadu’r holocaust ac yn clodfori Hitler…”

na. Mae pobl sy’n gwneud hynny’n wallgof ac mae’n ddyletswydd ar bawb arall i’w beirniadu’n hallt, ond ni ddylid gwahardd mynegiant y safbwynt

“dylid tynnu’r llinell pan fo pobol yn dweud bo hoywon yn llai na dynol ac yn haeddu cael eu lladd..”

na, oni bai bod bygythiad uniongyrchol yn cael ei wneud yn erbyn rhywun penodol.

“dylid tynnu’r llinell pan fo ysgolion yn dysgu creadigaeth yn lle esblygiad..”

dylid, oherwydd nid mater o ryddid barn yw hynny o gwbl. Dim ond ar gyfer unigolion y mae rhyddid barn yn berthnasol. Mae ysgol yn ran o’r llywodraeth a’n darparu gwasanaeth gyhoeddus, a dylai fod yn ddyletswydd arnynt i beidio dysgu celwyddau mewn ystafell wyddoniaeth. Mae gwersi addysg grefyddol yn fater arall wrth gwrs (cyn belled mai dim ond egluro safbwyntiau gwahanol grefyddau a wneir, yn hytrach na mynnu bod un fersiwn yn unig sy’n gywir)

unwaith eto, er bod poblogaeth America ar y cyfan dipyn yn fwy crefyddol na ni, mae eu cyfansoddiad yn llawer iawn mwy goleuedig yn y maes yma (sef y mur rhwng y wladwriaeth ac eglwys)

Mae ‘rhyddid barn’ yn bwysig ond dyw e ddim goruwch popeth

§

Dylan Llyr , Ionawr 10, 2012 11:55 pm

mewn geiriau eraill, beth ddywedodd Barry

§

Dylan Llyr , Ionawr 10, 2012 11:58 pm

Gofynnaf yn garedig i chi anwybyddu’r frawddeg olaf yn fy sylw diwethaf ond un. Darn o’r hyn a ddywedodd Ceri gynt ydyw, nid fy ngeiriau i (golygu blêr ar fy rhan i wrth gyfansoddi’r sylw). Yn fy marn i, MAE rhyddid barn yn egwyddor sy’n curo fwy neu lai popeth arall.

§

Alwyn ap Huw , Ionawr 11, 2012 1:59 am

O ran y pwynt “rhyddid barn” Rwy’n cytuno a sylwadau Iwan Rhys , (Ionawr 10, 2012 9:05 pm) “Pob rhyddid i Alwyn fynegi’i farn – ond rhaid iddo yntau wedyn, a’r rhai sy’n cytuno â fe, fod yn agored i’r ymateb. Ac os ydy’r ymateb hynny’n chwyrn, nid cais i wrthod yr hawl iddo fynegi’i farn yw hynny – yr ymatebydd sydd yn digwydd bod o farn gref i’r gwrthwyneb. Mae rhyddid barn yn perthyn i’r ymatebydd hefyd!”

Yr oeddwn yn amlwg yn ymwybodol bod fy sylwadau yn rhai dadleuol ac yn groes i’r graen i lawer, wrth eu cyhoeddi, ac yn disgwyl beirniadaeth ac anghytundeb chwyrn iddynt, rwy’n croesawu pob ymateb! Pe na bawn am i bobl anghytuno a fy marn, byddwn i ddim yn cyhoeddi fy marn! Mae rhyddid barn yn fforch ddaufiniog iawn ar y brydiau!

§

Dylan Llyr , Ionawr 11, 2012 8:40 am

Rydym yn cytuno’n llwyr am hynny o leiaf, Alwyn

§

Bleddyn Bowen , Ionawr 11, 2012 10:45 am

Heb mynd mewn i’r dadl dros y rhyddid o fynegi barn, mae’r barn mae ap Huw wedi ei mynegi yn seliedig ar gyffredinoliaeth (ai hwna yw’r gair iawn am ‘generlisation’?) anwybodus. Dyw e ddim fel bod pob person/cwpwl hoyw ddim am fagu plant, a dyw e ddim fel bod pob person/cwpwl ‘syth’ am fagu plant.

Mae barn ap Huw yn cael ei ddymchwel trwy’r mudiad llwyddiannus i gyfreithloni bobl hoyw i fagu plant. Dylen i ddiolch i ap Huw am ei gefnogaeth anuniongyrchol i’r mudiad yma. Ond hoffwn i weld credoau llai anwybodus yn y dyfodol.

§

Dafydd , Ionawr 11, 2012 11:07 am

Beth? Pobl hoyw yn magu plant? Dyna beth annaturiol.

§

Dafydd , Ionawr 11, 2012 11:09 am

Ychwanegag i’r uchod……’yn fy marn bersonol i’

§

Dafydd , Ionawr 11, 2012 11:22 am

Nawrte….mae Airbus wedi allforio rhywfaint o waith i Dde Corea. Mae Llywodraeth Cymru ac un y DU wedi pwmpio miliynau i mewn i Airbus dros y blynyddoedd. Felly pam allforio’r gwaith yma? Beth am sylw i stori sydd yn bwysig?

§

Ifor Hughes , Ionawr 11, 2012 11:26 am

Rhydd i bawb ei farn! Gwrandewch ar y genius Ron Paul yn hyn o beth – ond ma na wahaniaeth rhwng sylwadau Alwyn a’r gang hoyw – ma’r gang hoyw yn ceisio dadle nad oes gan Alwyn yr ‘hawl’ i ddeud y pethe hyn. Does neb yn fwy rhyddfrdol ar faterion rhywiol na fi dwi libertarian llwyr – ond ma libertianism hefyd yn rhoi’r hawl i bobl fod yn Geidwadol hefyd – dwi ddim yn cytuno gydag Alwyn ond dwi ddim am ymyrryd yn hawl blogiwr i ddeud beth a fynno mwy na hawl y gymuned hoyw i gael pornography hoyw. Ma sylwadau Alwyn yn upsetio rhai pornography hoyw eraill. Tough don’t look at it o’r don’t read it.

§

John Vaughan Williams , Ionawr 12, 2012 11:01 am

Diolch Alwyn, sylweddoais i ddim bod gen i ddewis bod yn hoyw! Wow! Dw i wedi dysgu rhywbeth newydd ar ol 30 o flynyddoedd ar wyneb y ddaear hon. Peth braf yw clywed rhag-farn gen eich math. Felly rwyt ti’n wirioneddol yn dweud bod gen i ddewis? Yn wir? Sut ydw i’n newid ta? Oes rhif ffon arbennig neu wefan i fy helpu? Byddaf yn ddiolchgar am arweinyddiaeth gadarn gennych ar y mater yma!

§

medwyn , Ionawr 13, 2012 4:43 am

Mae sylwadau Alwyn yn achosi loes imi. Dwn i ddim lle mae o yn byw, yn amlwg mewn rhyw fybl dosbarth canol. Pe gwyddai am y boen a’r trais y mae dyn hoyw (rhywbeth o’i ddewis medd Alwyn) yn ei ddioddef drwy ei oes, ni fyddai mor rhydd ac ysgafn ei farn. Falla ei fod wedi cael rhyw deimlad rhywio tuag ddyn arall, ond peth arall yw bod yn hoyw. Cer yn ol i’r oesoedd canol ac i dy fybl cysetlyd Alun

§

Emyr G , Ionawr 13, 2012 3:16 pm

Clwych clywch Medwyn. Ydy Alwyn wir yn meddwl bod dynion a merched yn dewis cael bod yn hoyw? Yn dewis cael brwydro gyda’u teimladau mewnol? Yn dewis mynd yn groes i ‘norm derbyniol’ cymdeithas? Yn dewis bod yn darged i bob math o farn a sylwadau maleisus? Rhydd i bawb ei farn, digon gwir – ond lle mae tynnu’r llinell? Os oes sylwadau yn amlwg yn mynd i frifo, does dim pwrpas eu dweud nhw.

§

Aled Gwyn Llynfi , Ebrill 16, 2012 9:59 pm

Wrth gwrs bod gan Alwyn ap Huw yr hawl i fynegi ei farn, ond nid yw hynny yn tynnu oddi-wrth y ffaith y byddai datgan bod hoywdeb yn ‘ddewis’ yn farn gwbl anwir a chwerthinllyd. Os ydy e am hysbysu ei anwybodaeth a’i ragfarn afiach, ymlaen a fe; y mae wedi dangos nad yw e’n deilwng o’n sylw.

§| Nodi camddefnydd

Ychwanegu Sylw

Nid yw Golwg360 yn gyfrifol am y sylwadau isod nac o angenrheidrwydd yn cytuno â nhw.


Gofynnwn yn garedig i ddarllenwyr wneud defnydd doeth o’r gwasanaeth sylwadau – ni ddylid ymosod ar unigolion na chynnwys unrhyw sylwadau a all fod yn enllibus. Meddyliwch cyn teipio os gwelwch yn dda.


Er mwyn cael trafodaeth dda, gofynnwn i chi ddefnyddio eich enw go iawn a pheidio â chuddio y tu ôl i ffugenwau.


Gofynwn yn garedig i bawb ddarllen canllawiau ‘Cyfrannu i elfennau rhyngweithiol Golwg360’ yn ofalus cyn gadael sylwadau ar y gwasanaeth.


Nodi Camddefnydd
Os ydych chi’n credu bod y neges yma’n torri rheolau’r wefan, cliciwch ar y ddolen ’Nodi camddefnydd’ sy’n ymddangos wrth ymyl pob sylwad. Os bydd dau berson yn anhapus, bydd y neges yn dod yn ôl at Golwg360 i’w ddilysu.


Dynodir blychau angenrheidiol â *.

Ni chaiff eich cyfeiriad e-bost ei gyhoeddi. Wrth anfon y ffurflen rydych yn cytuno â thelerau ac amodau Golwg360.